Podmínky členství v Synergy klubu

Synergy klub je Věrnostní program, jehož provozovatelem je společnost Synergy – Trend s.r.o., IČ: 03367363, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 230590, který je určený klientům Společnosti Synergy – Trend s.r.o., provozující soukromou kliniku estetické medicíny Beauty Clinic Synergy (dále jen „klinika“).

Členem Synergy klubu se může stát:

 • fyzická osoba starší 18 let;
 • osoba, která řádně a pravdivě vyplní povinné údaje v Kartě klienta (povinná registrace) a akceptuje Zásady zpracování a ochrany osobních údajů;
 • která podpisem Karty klienta vyjádřila souhlas se záznamy a podmínkami v této kartě a se zásadami ochrany osobních údajů;
 • která podstoupila a řádně zaplatila ošetření / zákrok na klinice a byla jí klinikou přiznána sleva za tento zákrok.

Člen Synergy klubu získává:

 • za využívání služeb kliniky jsou udělovány body na základě uhrazené částky;
 • možnost využít získanou slevu k dalšímu ošetření / zákroku na klinice (nevztahuje se na nákup kosmetických produktů);
 • možnost darovat slevu jiné osobě, která ji může využít na ošetření / zákrok podstoupený na klinice. Na poukazu musí být označeno, že majitel slevy se jí vzdává ve prospěch někoho jiného;
 • sleva je platná po dobu 1 měsíce od data vydání poukazu na slevu, pokud nebude uplatněna, propadá;
 • pro uznání slevy je nutné vždy předložit poukaz na slevu na klinice před podstoupením zákroku;
 • body se načítají i na zákroky, u nichž již byla využita sleva – po odečtení hodnoty poukazu;
 • člen klubu má možnost slevu v plné či částečné výši použít, nebo si ponechat pro další ošetření.

Náležitosti poukazu na slevu:

 • poukaz na slevu musí být náležitě vyplněn, a to: jméno a příjmení člena Věrnostního klubu, výše slevy a datum vydání
  Pravidla pro slevu:

1 Kč = 1 bod

 1. úroveň od 10 000 do 30 000 bodů =  sleva 400 Kč
 2. úroveň od 30 001 do 50 000 bodů = sleva 600 Kč
 3. úroveň od 50 001 bodů a více = sleva 1 000 Kč

Po dosažení úrovně odměny je možné čerpat slevy z toho vyplývající. Po získání odměny se body podle dosažené úrovně odměny odečtou. Člen klubu nemusí čerpat odměnu a může pokračovat ve sbírání bodů do další úrovně odměny.

Zrušení členství:

Člen Synergy klubu má právo kdykoli své členství ve Věrnostním programu ukončit, a to e-mailem na info@synergycosmetic.cz. Žádost musí obsahovat e-mailovou adresu, jméno a příjmení, datum narození, adresu a telefonní číslo pro správnou identifikaci.

Synergy Beauty Clinic si vyhrazuje právo měnit či upravovat jakoukoli součást Věrnostního programu Synergy klubu.

 

Praha dne 31. 8. 2023